Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

1. Kredīta devēja nosaukums un kontaktinformācija

Kredīta devējs

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Mājaslapa

SIA "Greencredit", reģ. Nr.: 40103298741

Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012

2 7255575, 6 7885575

info@greencredit.lv

www.greencredit.lv

2. Kredīta pakalpojuma galveno iezīmju apraksts

Kredīta veids

Īstermiņa aizdevums

Kredīta kopējā summa

Maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu

 EUR

Kredīta izņemšanas noteikumi

Kā un kad jūs saņemsiet naudu

Aizdevums tiek izsniegts nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no brīža, kad ir apstiprināts aizdevuma pieteikums, pārskaitot aizdevumu uz bankas kontu, kas norādīts pieteikumā

Kreditēšanas līguma darbības termiņš

 dienas

Maksājumi, kas jāveic patērētājam, un to veikšanas kārtība, ja tāda ir noteikta

 EUR - kredīta termiņa beigās

Kopējā summa, kas jums būs jāmaksā

Aizņemtā kredīta kopsumma plus procenti un iespējamās izmaksas, kas piemērojamas Jūsu kredītam

 EUR


Aprēķina piemērs

Aizdevums:  EUR;

Komisijas maksa:  EUR;

Termiņš:  dienas.

3. Kredīta izmaksas

Aizņēmuma likme vai dažādas aizņēmuma likmes, ja tādas piemēro kreditēšanas līgumam

 EUR (%)

Aizņēmuma likme ir izteikta komisijas maksas veidā.

Gada procentu likme (GPL)

Tās ir kredīta kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Jums piešķirtās kredīta kopējās summas

GPL tiek norādīta, lai jūs varētu salīdzināt dažādus piedāvājumus

%

Piemērs, kas atspoguļo norādītās gada procentu likmesaprēķinā izmantotos pieņēmumus:

Aizdevuma summa  EUR un aizdevuma komisija  EUR tiek atmaksāta termiņa beigās ( dienas) vienā maksājumā.

Vai kredīta saņemšanai vai tā saņemšanai ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem ir obligāti jāizmanto


  • apdrošināšana, ar ko garantē kredītu
  • vai
  • cits papildu pakalpojums


Attiecīgās izmaksas

Izmaksas maksājumu kavējumu gadījumā

Maksājumu neveikšana var radīt Jums nopietnas sekas (piemēram, piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu, to pārdodot) un apgrūtināt kredīta saņemšanu nākotnē

Maksājumu kavējumu gadījumā jums papildus aprēķinās līgumsods 1% no neatmaksātās parāda summas par katru nokavēto saistību izpildes dienu

4. Citi būtiski juridiski aspekti

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no kredīta 14 kalendāra dienu laikā

Pirmstermiņa atmaksa

Jums ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu jebkurā laikā pilnībā vai daļēji

Klientam ir tiesības veikt kredīta pirmstermiņa atmaksu, pirms tam rakstiski brīdinot par to aizdevēju.

Datubāzes izmantošana

Kreditoram ir nekavējoties bez maksas Jums jāpaziņo par rezultātiem, ko devusi datubāzes izmantošana, ja atteikumu izsniegt Kredītu pamato ar tajā iegūtām ziņām. Šo noteikumu nepiemēro, ja šādas informācijas sniegšana ir aizliegta Eiropas Kopienas tiesību aktos vai ir pretrunā ar sabiedriskās kārtības vai sabiedriskās drošības mērķiem

Tiesības saņemt kreditēšanas līguma projektu

Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt kreditēšanas līguma projekta eksemplāru. Šo noteikumu nepiemēro, ja Kreditors pieprasījuma izteikšanas brīdī nevēlas ar Jums noslēgt kreditēšanas līgumu

Laikposms, kurā kredīta devējam ir saistoša pirms līguma slēgšanas sniegtā informācija

Šī informācija ir derīga no 19.04.2014 līdz

5. Papildinformācija finanšu pakalpojumu tālpārdošanas gadījumā

5.1. Informācija par kredīta devēju

Attiecīgā uzraudzības iestāde

Kreditēšanas noteikumu uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (K.Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013).

5.2. Informācija par kreditēšanas līgumu

Atteikuma tiesību izmantošana

Klientam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības: 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, nosūtot attiecīgu rakstisku paziņojumu ar ierakstītu pasta sūtījumu vai pirms aizdevuma pārskaitījuma uz klienta bankas kontu.

Kredītlīgumam un darbībām pirms Kredītlīguma noslēgšanas piemērojamie tiesību akti.

Šim Kredītlīgumam, kā arī Kreditora un Kredīta ņēmēja attiecībām pirms kredītlīguma noslēgšanas, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, tostarp:

  • Civillikums;
  • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
  • MK noteikumi Nr. 1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu";
  • MK noteikumi Nr. 1037 "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu".

Noteikums par tiesību aktiem, ko piemēro kreditēšanas līgumam, un/vai kompetentā tiesa

Kreditēšanas līgumam piemērojami LR tiesību akti un strīdi izskatāmi piekritīgajā LR tiesā.

Izmantotā valoda

Informācija un Aizdevuma Līguma noteikumi būs latviešu valodā. Ja piekrītat, mēs kreditēšanas līguma darbības laikā sazināsimies latviešu un/vai krievu valodā.

5.3. Informācija par strīdu izskatīšanu

Ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānisma pastāvēšana un pieejamība

Visi strīdi, kas izriet vai ir saistīti ar Līgumu, sākotnēji risināmi pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā puses nevar panākt strīda risinājumu, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesās.


lv | ru
Ieiet
Aizmirsi paroli?

Darba laiks

Pirmdiena – Piektdiena
8:00 – 21:00

Sestdiena – Svētdiena
10:00 – 18:00

18.04.2014 - 21.04.2014
10:00 – 18:00

Pajautā mums

2 7255575, 6 7885575


El. pasts: info@greencredit.lv
Ātrais SMS kredīts
internetā.
LNKA

Kredīts

Mēs piedāvājam ātru kredītu no 50 līdz 425 EUR uz termiņu no 5 līdz 30 dienām:

Pieteikties kredīts bez ķīlas
Solis 1: ReģistrējiesĀtrais kredīts, SMS kredīts
Solis 2: Izvēlies kredītu


Saņemt naudu
Solis 3: Saņem naudu
  • Bez ķīlas un galvotāja;
  • Ātra lēmuma pieņemšana – 10 minūtes un nauda būs tavā kontā.
Pirmais kredītsStandarta tarifsPagarināšana
Aizņemties EUR uz dienām. Vajadzēs atdot  EUR līdz

Pamatsumma: EUR, Komisija: EUR

Paņemt kredītu

Reģistrācijas maksa vai kredīta pieteikums, kas iesūtīti ārpus darba laika, tiks apstrādāti nākamās darba dienas sākumā.